VIZITKA podjetja

Firma:
Skrajšana firma:
Sedež podjetja:
Poslovna enota:
Matična številka:
Davčna številka:
Pravnoorganizacijska oblika:
Transakcijski računi:
TRR:
:
Generalni direktor:
Prokurist:

Osnovni podatki

GRŽE – trgovina in storitve, d.o.o. Postojna
GRŽE, d.o.o.
Tržaška cesta 87, 6230 Postojna
GRŽE, d.o.o. Postojna, Tržaška cesta 87, 6230 Postojna
5531250000
SI85770582
družba z omejeno odgovornostjo
DELAVSKA HRANILNICA D.D.
6100 0001 2696 566
IBAN SI56 6100 0001 2696 566
Tomaž Grže
Franc Grže